OKR
Ressurser
Pris
Funksjoner
Om Oss

Futureworks OKR-verktøy gir deg full kontroll over bedriftens målstyring.

Med god målstyring følger gode resultater. Ved å sette tydelige og praktiske mål, involvere hele bedriften og følge opp progresjonen, vil du enklere kunne nå bedriftens mål.
Ta kontroll i dag med Futureworks OKR.
Vi erfarte at Futureworks fungerte bra både individuelt og kollektivt. De ansatte fikk påminnelser om viktige prosesser, bedre struktur i arbeidet og riktig mindset for å gjennomføre oppgaver.

Alexander Wøyen
Country Manager
Med OKR har vi fått satt ord på hva vi ønsker å oppnå og satt konkrete kortsiktige og langsiktige mål.

Lars Skjelbred-Eriksen
Vice President Sales & Marketing
Futureworks har bidratt til bedre bedriftskultur med mer åpenhet, og fremhever nye måter vi kan nå felles mål på.

Soheil Seyedi
CEO

Våre fornøyde kunder.


Hva er OKR?

Objectives & Key Results

OKR er verdens mest brukte målstyringsverktøy.
Forkortelsen OKR står for Objectives & Key Results.

Objectives er den overordnede ambisjonen og intensjonen som skal definere følgende; Hva skal vi oppnå? Hvorfor er det viktig for oss å oppnå det?

5 konkrete fordeler med OKR metodikken.

Fokus

Alle i bedriften kjenner til de viktigste målene.

Prioritering

Alle i bedriften vet hvorfor disse målene er viktige.

Samkjørsel

Alle har egne mål som støtter opp under hovedmålene.

Åpenhet

Alle vet hvordan bedriften ligger an til å nå hovedmålene.

Teamwork

Alle kan bidra på tvers av organisasjonen.

Våre fornøyde kunder.


Integrert med Teams & Slack.

Futureworks integreres med systemene og verktøyene teamet ditt bruker hver dag, slik at daglig arbeid er dypt knyttet til bedrift eller avdelingsmålene, uten tunge migrasjonskostnader.

Våre integrasjoner med Slack og Microsoft Teams gjør det enkelt å ha kontroll over bedriftens mål og fremdrift på ett sted.

Vi skaper resultater for våre kunder.

Alexander Wøyen
Country Manager
LeadDesk
Vi erfarte at Futureworks fungerte bra både individuelt og kollektivt. De ansatte fikk påminnelser om viktige prosesser, bedre struktur i arbeidet og riktig mindset for å gjennomføre oppgaver.
Lars Skjelbred-Eriksen
Vice President Sales & Marketing
Hatteland Technology
Med OKR har vi fått satt ord på hva vi ønsker å oppnå og satt konkrete kortsiktige og langsiktige mål.
Soheil Seyedi
CEO
Dreamwork
Futureworks har bidratt til bedre bedriftskultur med mer åpenhet, og fremhever nye måter vi kan nå felles mål på.
Rune Kilstad
Senior Vice President
Evry
Jeg har jobbet med Futureworks i tre ulike divisjoner hos Evry, et selskap med mer enn 9000 ansatte. Alle tre ganger har vi skapt resultater utover det vi trodde var mulig.

Hvorfor bruke
Objective & Key Results? (OKR)

OKR metodikken er et enkelt og effektivt rammeverk for mål- og resultatstyring. Metodikken skaper felles forståelse, samhandling og tydelig fokus på de viktigste oppgavene for å nå selskapets overordnede mål.

Selskaper som Google, Amazon, Spotify med flere omtaler OKR som det mest effektive, enkle og kraftfulle verktøyet for mål- og virksomhetsstyring.

Dette er Futureworks

Rett og slett utrolig.

Futureworks er et norsk OKR-verktøy som gir deg en enkel, effektiv og oversiktelig arbeidsmetodikk for å skape gjennombrudd og økte resultater.

Vår tilnærming er annerledes enn mange andre OKR leverandører basert på 2 viktige områder.