OKR
Ressurser
Pris
Funksjoner
Om Oss

Mål din vei til suksess med
Futureworks.

Å nå mål skal ikke være vanskelig. Med Futureworks kan du ganske enkelt sette dine mål, definere alt som må gjøres, spore fremdriften, analysere og forbedre.
OKR (Objectives & Key Results)
KPI (Key Performance Indicators)
Action List
Discussions & Decisions
Weekly Goals

OKR er den nye måten å nå mål på.

OKR metodikken er i sterk vekst og brukes av selskaper som Google, Amazon, Facebook, Spotify osv. Det er et enkelt verktøy for å skape fremdrift, engasjement, endring og ekte resultater. Vi har utviklet et norsk OKR verktøy basert på praktiske erfaringer, for å gjøre det enda enklere for deg å nå dine mål.
Objectives

Bør definere: HVA vi vil oppnå? HVORFOR vi ønsker å oppnå det?

Key Results

Bør definere: HVORDAN vi skal nå målet?

Actions

Er oppgavene som kreves for å nå de viktige resultatene for å nå målene.

Trykk på "New Objective +" for å prøve selv!

1 Off track
Test
Objective 1
0%

Få et overblikk over hva som må til.

Se hvordan dine OKR-er henger sammen i vårt Alignment View.
Test
Oct 22nd, 2023
Objective 1
0%

Klar, ferdig, ACTION!

Få ting gjort med vår Action List.
Setup design templates
Due date
Status
50%
Subtasks
0/1
Activated
Aug, 17 2022
Setup design templates
Due date
Status
50%
Subtasks
0/1
Activated
Aug, 17 2022

Dette er Futureworks

Det beste OKR systemet som finnes.

Kundehistorier

Jeg har jobbet med Futureworks i tre ulike divisjoner hos Evry, et selskap med mer enn 9000 ansatte. Alle tre ganger har vi skapt resultater utover det vi trodde var mulig.

Rune Kilstad
Senior Vice President
Futureworks har bidratt til bedre bedriftskultur med mer åpenhet, og fremhever nye måter vi kan nå felles mål på.

Soheil Seyedi
CEO
Vi erfarte at Futureworks fungerte bra både individuelt og kollektivt. De ansatte fikk påminnelser om viktige prosesser, bedre struktur i arbeidet og riktig mindset for å gjennomføre oppgaver.

Alexander Wøyen
Country Manager