OKR
Ressurser
Pris
Funksjoner
Om Oss

OKR: Objectives & Key Results.

OKR metodikken er et enkelt og effektivt rammeverk for mål- og resultatstyring. Metodikken skaper felles forståelse, samhandling og tydelig fokus på de viktigste oppgavene for å nå selskapets overordnede mål.
Vi erfarte at Futureworks fungerte bra både individuelt og kollektivt. De ansatte fikk påminnelser om viktige prosesser, bedre struktur i arbeidet og riktig mindset for å gjennomføre oppgaver.

Alexander Wøyen
Country Manager

Hva er OKR?

Objectives & Key Results

Objectives & Key Results (OKR) er en kraftig og svært effektiv metode for mål- og virksomhetsstyring som hjelper bedrifter med å prioritere de viktigste oppgavene for å nå sine mål. På norsk kaller vi det «hovedmål og delmål».

OKR er en effektiv metode for å konvertere selskapets strategi, visjon, misjon og verdier til tydelige mål. Alle bedriftens aktiviteter knyttes til oppnåelsen av disse målene.

På den måten hjelper OKR bedrifter med å holde fokus, og gjør det lettere å prioritere aktiviteter som vil hjelpe bedriften fremover, både på kort og lang sikt.


Hvorfor bruke OKR?

Prioritering, fokus, teamwork.

OKR er en unik metode for å få din bedrift til å bevisst fokusere på verdiskapende aktiviteter. Hvis du ikke passer på, er det nemlig lett å miste fokus! Henvendelser skal besvares, viktige frister nærmer seg, og distraksjonene står i kø. Det vet vi i Futureworks alt om.

Med OKR tydeliggjøres bedriftens langsiktige hovedmål. Disse brytes opp i kortsiktige delmål og verdiskapende aktiviteter.

Ikke bare gir dette de ansatte større grad av eierskap til hovedmålene, men bevisstgjøringen bidrar til bedre bedriftskultur, økte prestasjoner og høyere grad av selvstendighet og ansvarsfølelse.

Gjennom å bevisst fokusere på de viktigste oppgavene unngår de ansatte å bli styrt av sine omgivelser og «saker som stadig dukker opp». Futureworks sikrer eierskap til det som betyr mest og gjennom tydelig fokus oppnår organisasjonen økt fremdrift, bedre lederskap og forbedret virksomhetsstyring.


Hvordan bruke OKR?

Hva, hvordan, hvorfor.

Objectives er de store overordnede hovedmålene som skal definere:

Hva vi skal oppnå?
Hvorfor er dette viktig for oss?

Det er anbefalt å sette 3-5 Objectives for hvert område. Objectivene bør være:

Betydningsfulle
Inspirerende
Engasjerende
Konkrete

Objectives setter kursen for bedriften. Sammen med strategi, visjon, misjon og verdier er tydelige hovedmål et av de viktigste verktøyene for å sikre godt lederskap og riktig fremdrift.

Key Results skal definere hvordan bedriften skal nå hovedmålene. Hva er de viktigste resultatene som må på plass. Hvert hovedmål bør bestå av 3-5 delmål.

Disse delmålene skal spesifisere hvilke aktiviteter som gir best resultater.


Hvor mange Objectives & Key Results?

3-5 Objectives, 3-5 Key Results.

Det anbefales å ikke ha mer enn 3-5 Objectives for året og 3-5 Objectives for neste kvartal innenfor hvert område.

Hvert Objective skal normalt ha 3-5 Key Results som ved innfrielse vil sørge for at vi når hvert av våre Objectives.

Objectives for året behøver ikke nødvendigvis å ha Key Results. Objectives for året er veiledende for hvilke Objectives som bør settes av organisasjonen hvert kvartal. De gir en strategisk retning for hva organisasjonen bør fokusere på kvartal for kvartal.


Hvor ofte bør du sette OKR-er?

Årlig, kvartalsvis.

Objectives (hovedmål) og Key Results (delmål) bør normalt settes for hele året og det kommende kvartalet. Eller for en prosjektperiode delt inn i passende tidsperioder.


Hvor ofte bør du følge opp for status og fremdrift på OKR-ene?

Ukentlig, kvartalsvis.

Det er anbefalt å følge opp status på alle OKR-ene hver eneste uke. Det anbefales at eier av hver Objective gir en kort status rapport på en skala fra 1-10 (confidence score) på hvor trygg han/hun er på at Objectivet/hovedmålet innfris på tid. Modul for dette ligger vårt system.

Futureworks har også en risikoanalyse for hvert Objective som gir en vurdering av sannsynlighet og koneskvens. Dette er et meget godt ledelsesverktøy.

Hvert kvartal bør selskap og avdelinger revidere års OKRene og rapportere og sjekke ut siste kvartals OKR-er. Deretter sette neste kvartals OKR-er for selskapet og hver avdeling/område.

For å gjøre dette enkelt og effektivt har vi designet en enkel mal/agenda for ukentlige, månedlige og kvartalsvise OKR-møter.

Vi skaper resultater for våre kunder.

Alexander Wøyen
Country Manager
LeadDesk
Vi erfarte at Futureworks fungerte bra både individuelt og kollektivt. De ansatte fikk påminnelser om viktige prosesser, bedre struktur i arbeidet og riktig mindset for å gjennomføre oppgaver.
Lars Skjelbred-Eriksen
Vice President Sales & Marketing
Hatteland Technology
Med OKR har vi fått satt ord på hva vi ønsker å oppnå og satt konkrete kortsiktige og langsiktige mål.
Soheil Seyedi
CEO
Dreamwork
Futureworks har bidratt til bedre bedriftskultur med mer åpenhet, og fremhever nye måter vi kan nå felles mål på.
Rune Kilstad
Senior Vice President
Evry
Jeg har jobbet med Futureworks i tre ulike divisjoner hos Evry, et selskap med mer enn 9000 ansatte. Alle tre ganger har vi skapt resultater utover det vi trodde var mulig.

John Doerr

Hør hva mesteren av OKR-metodikken John Doer, mener om fordelene med å sette riktige mål.

"Our leaders, some of our great institutions, are failing us. Why? In some cases it's because they're bad, or unethical. But often they've taken us to the wrong objectives. This is unacceptable. How are we going to correct these wrongs? How are we going to chose the right course? Today I'm going to share with you what really makes a difference. How and why [great teams] set meaningful and audacious goals. The right goals, for the right reasons."


Navn
E-post