OKR
Pris
Funktioner
Om Oss

OKR: Objectives & Key Results.

OKR-metodiken är ett enkelt och effektivt ramverk för mål- och resultatstyrning. Metodiken skapar gemensam förståelse, interaktion och tydligt fokus på de viktigaste uppgifterna för att nå företagets huvudsakliga mål.
Vi upplevde att Futureworks fungerade bra både individuellt och kollektivt. Våra kollegor fick påminnelser om viktiga processer, bättre struktur i arbetet och rätt tankesätt för att nå mål.

Alexander Wøyen
Country Manager

Vad är OKR?

Objectives & Key Results

Objectives & Key Results (OKR) är en kraftig och effektiv metod för mål- och verksamhetsstyrning som hjälper företag att prioritera de viktigaste uppgifterna för att nå sina mål. På svenska kan vi kalla det "mål och nyckelresultat".

OKR är en effektiv metod för att realisera företagets strategi, vision, mission och värderingar till tydliga mål. Alla företagets aktiviteter är djupt anknytna till uppnåendet av dessa mål.

OKR hjälper företag att hålla fokus, och gör det lättare att prioritera aktiviteter som kommer att hjälpa företaget i framtiden, både på kort och lång sikt.


Varför använda OKR?

Prioritering, fokus, teamwork.

OKR är en unik metod för att få ditt företag att medvetet fokusera på värdeskapande aktiviteter. Om du inte har koll är det lätt att tappa fokus! Förfrågningar måste besvaras, viktiga deadlines närmar sig, och distraktioner finns överallt. Detta är vi mycket medvetna om på Futureworks.

Med OKR förtydligas företagets långsiktiga mål. Målen bryts sedan ner i kortsiktiga delmål och värdeskapande aktiviteter.

Detta ger dina kollegor en större personlig anknytning till huvudmålen, och leder även till en bättre företagskultur, ökad prestation och en högre grad av självständighet och ansvarskänsla.

Genom att medvetet fokusera på de viktigaste uppgifterna undviker du att dina kollegor blir styrda av sin omgivning, och du slipper frågor som "hela tiden dyker upp". Futureworks säkerställer ansvar gentemot det som är viktigast och genom ett tydligt fokus, uppnår organisationen ökade prestanda, bättre ledarskap och förbättrad verksamhetsstyrning.


Hur använder man OKR?

Vad, hur, varför.

Objectives är de viktigaste huvudsakliga målen som ska definiera:

Vad ska vi uppnå?
Varför är detta viktig för oss?

Vi rekommenderar att sött 3-5 Objectives för varje område. Objectives ska vara:

Meningsfulla
Inspirerande
Engagerande
Konkreta

Objectives sätter kursen för ditt företag. Tillsammans med strategi, vision, mission och värderingar är tydliga huvudmål ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa bra ledarskap och rätt framsteg.

Key Results ska beskriva hur företaget ska uppnå sina mål. Vad är de viktigaste resultaten som måste uppnås? Varje mål ska innehålla 3-5 nyckelresultat.

Nyckelresultaten bör specificera vilka aktiviteter som tar oss till våra mål.


Hur många Objectives & Key Results?

3-5 Objectives, 3-5 Key Results.

Vi rekommenderar 3-5 Objectives på årsnivå och 3-5 Objectives för nuvarande kvartal inom varje område.

Varje Objective bör normalt ha 3-5 Key Results som vid uppfyllelse kommer att säkerställa att vi når våra mål.

Objectives för året behöver inte nödvändigtvis ha Key Results. Objectives för året är riktlinjer för vilka mål som organisationen ska sätta upp varje kvartal. De ger en strategisk riktning för vad organisationen bör fokusera på kvartal för kvartal.


Hur ofta bör du sätta dina OKR?

Årligen, kvartalsvis.

Objectives (huvudmål) och Key Results (delmål) bör normalt sättas för hela året och kommande kvartal. Eller för en projektperiod uppdelad i lämpliga tidsperioder.


Hur ofta bör du följa upp status och framsteg för OKR:erna?

Veckovis, kvartalsvis.

Vi rekommenderar att följa upp status för alla OKR:er varje vecka. Ansvarig för varje mål ger en kort statusrapport på en skala från 1-10 (confidence score) om hur säker han/hon är på att målet/huvudmålet kommer att nås i tid. Modul för detta finns i vårt system.

Futureworks har även en riskanalys funktion för varje Objective som ger en bedömning av sannolikhet och konsekvens. Detta är ett mycket bra ledningsverktyg.

Varje kvartal bör organisationen granska de årliga OKR:erna, rapportera och analysera förra kvartalets OKR:er. Sedan sätts OKR:er för nästa kvartal för företaget och för varje avdelning/område.

För att göra detta enkelt och effektivt har vi utformat en enkel mall/agenda för vecko-, månads- och kvartalsvis OKR-möten.

Vi skapar resultat för våra kunder.

Alexander Wøyen
Country Manager
LeadDesk
Vi upplevde att Futureworks fungerade bra både individuellt och kollektivt. Våra kollegor fick påminnelser om viktiga processer, bättre struktur i arbetet och rätt tankesätt för att nå mål.
Lars Skjelbred-Eriksen
Vice President Sales & Marketing
Hatteland Technology
Med OKR har vi kunnat sätta ord på vad vi vill uppnå, samt satt upp tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål.
Soheil Seyedi
CEO
Dreamwork
Futureworks har bidragit till en bättre företagskultur med mer öppenhet, och det lyfter även fram nya sätt vi kan nå gemensamma mål.
Rune Kilstad
Senior Vice President
Evry
Jag har arbetat med Futureworks i tre olika divisioner på Evry, ett företag med mer än 9 000 anställda. I varje division nådde vi resultat utöver vad vi trodde var möjligt.

John Doerr

Hör vad mästaren av OKR-metoden, John Doer, har att säga om fördelarna med att sätta rätt mål.

"Our leaders, some of our great institutions, are failing us. Why? In some cases it's because they're bad, or unethical. But often they've taken us to the wrong objectives. This is unacceptable. How are we going to correct these wrongs? How are we going to chose the right course? Today I'm going to share with you what really makes a difference. How and why [great teams] set meaningful and audacious goals. The right goals, for the right reasons."